Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Category: Declaratii politice

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu și Andrejs Mamikins.

Intervenția de un minut a Gabrielei Zoană

 

“Doamnă președintă, egalitatea de șanse nu înseamnă doar obținerea unui loc de muncă, ci șanse egale și reale la educația superioară, astfel încât accesul femeii la funcțiile de decizie să reprezinte o garanție. Există, în continuare, o inegalitate în materia calificării, ceea ce poziționează femeia în imposibilitatea accederii la o poziție de conducere.

Ne dorim de la instituțiile europene să creeze mecanisme eficiente, care să ofere oportunități reale de perfecționare profesională pentru femei și să asigure accesul acestora în topul managementului public sau privat. La nivel european și mondial, femeile în funcții de înaltă responsabilitate, precum cea de prim ministru sau șef de stat, sunt încă destul de rare. Pe de o parte, avem state ca Finlanda, care a avut atât președinte, cât și prim ministru femeie, însă, pe de altă parte, astăzi sunt încă 13 state membre ale Uniunii Europene în care o femeie nu a ocupat niciodată o asemenea funcție. De curând, România reprezintă un exemplu de bună practică, prin învestirea în funcția de prim ministru a fostului deputat european, Viorica Dăncilă. În guvernul României, 8 portofolii de ministru sunt ocupate de femei.”