Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (dezbatere)

Category: Declaratii politice

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-00003/2018) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Toleranță zero pentru mutilarea genitală feminină (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Patrick O’Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D’Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Patrick O’Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri și Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Gabriela Zoană, Notis Marias și Beatriz Becerra Basterrechea.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii: —    Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, referitoare la toleranța zero față de mutilarea genitală a femeilor (MGF) (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

 

Intervenția Gabrielei Zoană

 

“Doamnă președintă, domnilor comisari, dragi colegi, în data de 6 februarie este marcată Ziua Internațională a Toleranței Zero față de Mutilarea Genitală a Femeilor. Cred că aceasta este o zi importantă, în care toate femeile din Uniunea Europeană ne dorim să creștem gradul de conștientizare a cetățenilor, indiferent de vârstă sau categorie socială, cu privire la încălcarea drepturilor omului în aceste situații, care pun în pericol grav viața și demnitatea femeii. O mai bună înțelegere a fenomenului va ajuta la prevenirea și combaterea lui.

Statisticile sunt îngrijorătoare. Cel puțin 200 de milioane de fete care sunt astăzi în viață, din 30 de state, au suferit mutilarea organelor genitale. Consider că la nivelul Uniunii nu există suficiente date care să arate dimensiunea și natura acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât majoritatea femeilor nu raportează cazurile respective și nici nu se simt încurajate să facă acest lucru. Este și motivul pentru care datele oficiale ale sistemului judiciar penal înregistrează puține cazuri care sunt raportate.

Nu trebuie să uităm totodată că, de multe ori, autoritățile au considerat organizațiile neguvernamentale drept…”

(oratorul a fost întrerupt de către președinte ).