Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

Category: Declaratii politice

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (2018/2512(RSP))

Au intervenit: Dan Nica și Sophia in ‘t Veld privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a constatat că Consiliul este reprezentat și că dezbaterea poate avea loc).

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Traian Ungureanu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Claudia Țapardel, și Ioan Mircea Paşcu.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés și Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel și Andi Cristea.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Intervenția Gabrielei Zoană

“Domnule președinte, așa cum președintele Juncker a declarat săptămâna trecută, nu este cazul să vorbim despre nerespectarea statului de drept în România. Pachetul legilor justiției vine ca o necesitate a corelării legislației interne cu deciziile Curții Constituționale, jurisprudenței CEDO, recomandărilor Comisiei Europene, dar și a propunerilor corpurilor profesionale și a instituțiilor ce deservesc justiția în România. Niciodată nu s-a pus problema ca Parlamentul României să nu ia în considerare deciziile Curții Constituționale, iar, în ceea ce privește procesul de legiferare, potrivit Constituției, există dublu control: pe de o parte, controlul exercitat de Curtea Constituțională, iar, pe de altă parte, controlul exercitat de președinte. Ceea ce se întâmplă astăzi în România este dovada perfectă a exercițiului democrației, implicându-se deopotrivă atât societatea civilă, cât și reprezentanții poporului în forul legislativ al țării.

2018 este anul centenarului Marii Uniri. România este în sărbătoare. Se împlinesc o sută de ani de la Marea Unire. Îmi doresc să ne unim cu toții eforturile și energia pentru a sărbători România. Asistăm la dezbateri firești într-o democrație performantă, însă dezbaterile interne nu trebuie prezentate în Parlamentul European ca fiind subiecte false de dispute politice, existând riscul să se creeze emoție și dezbinare socială în anul centenarului, un an preelectoral.”