Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni (dezbatere pe o temă de actualitate)

Category: Declaratii politice

Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni (2018/2558(RSP))

A intervenit Udo Bullmann pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Monika Panayotova.

 

Intervenția în scris a Gabrielei Zoană

 

“Trăim într-o Uniune Europeană în care inegalitățile socio-economice între cetățeni se observă usor. Nu trebuie să fii expert nici în economie, cultură sau politică pentru a percepe gradul de bunăstare al cetățenilor unei țări. Știm că cetățenii danezi sunt cei mai fericiți sau că în Finlanda vom găsi cel mai performant sistem de educație. Gradul de fericire, educația, cultura și bunăstarea economică a cetățenilor unei țări constituie repere dupa care ne putem oricând ghida pentru a identifica condițiile socio-economice pe care le oferă o țară locuitorilor ei. Trăim într-o Uniune Europeană și ar trebui să avem un țel comun – să fim cu toții la fel de fericiți, copiii noștri să aibă acces la sisteme educaționale performante și să cunoaștem cu toții nivelul de trai de care se bucură cetățenii celor mai dezvoltate țări europene. Atunci când vorbim despre consecințele inegalității socio-economice între cetățenii europeni nu vorbim doar de existența în UE a unor categorii distincte, șomaj, migrația masivă a forței de muncă, nu vorbim doar despre depopularea sau îmbătrânirea populației anumitor zone și de aglomerarea altora, ci și de lipsa accesului la un sistem educativ performant și nesiguranta zilei de mâine pentru mulți cetățenii europeni.”