PARLAMENTUL EUROPEAN

GABRIELA ZOANĂ

Vicepreședintă în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală;

Membră:

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen;
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică;

Membru supleant:

Comisia pentru dezvoltare regională;
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză;
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud;
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterană.

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) este responsabilă pentru examinarea lucrărilor Comisiei Europene legate de politica agricolă. Aceasta presupune, în principal, pregătirea unor rapoarte care urmează să fie adoptate în plen și care conțin propuneri legislative în domenii reglementate prin procedura de codecizie dintre Parlament și Consiliu.
Competențele și responsabilitățile comisiei privesc următoarele domenii de politică: politica agricolă comună (PAC), sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, calitatea produselor agricole, silvicultura și agrosilvicultura.
Pe lângă activitatea sa legislativă, comisia monitorizează punerea în aplicare a PAC, precum și alte domenii importante cum ar fi securitatea alimentară. În această privință, comisia cooperează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Consiliul, cu alte instituții ale UE și cu părțile interesate.
Comisia AGRI are 45 de membri titulari și 45 de membri supleanți. (din cuvântul președintelui Comisiei, dl. Czesław Adam Siekierski)

Mai multe informații despre Comisie pe pagina de pe site-ul Parlamentului European.

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

În pofida numeroaselor reușite în ceea ce privește autonomizarea femeilor, există în continuare multe probleme în viața socială, culturală, politică și economică, unde femeile nu beneficiază de un tratament egal. Preocupările Comisiei se concentrează pe discrepanțele de salarizare, independența economică a femeilor, sărăcia în rândul acestora, subreprezentarea femeilor în procesele decizionale, drepturile în materie de sănătate sexuală și reproductivă, traficul și violența la care sunt supuse femeile și fetele. Dorim să aducem o schimbare și să integrăm dimensiunea de gen în toate politicile UE. Pentru a realiza aceste lucruri, avem nevoie de sprijinul societății civile și al tuturor organizațiilor angajate în obținerea unor drepturi egale pentru toți. (din cuvântul doamnei Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, președinta Comisiei FEMM).

Mai multe informații despre Comisie pe pagina de pe site-ul Parlamentului European.

Delegația pentru relația cu Peninsula Arabică

Delegația pentru relația cu Peninsula Arabică funcționează ca un mijloc diplomatic prin care ne dorim să contribuim la reprezentarea Uniunii Europene în regiunea Golfului și pentru a promova valorile pe care s-a întemeiat Uniunea Europeană, adică pe principii precum libertate, democrație, respect pentru drepturile omului și libertățile sale fundamentale dar și pe respect pentru spiritul legii. Pe lângă reuniunile periodice din cadrul Parlamentului European, organizăm și întâlniri bilaterale inter-parlamentare cu fiecare țară din Peninsula Arabică și de asemenea cu Grupul de Contact al Consiliului de Cooperare din Golf. Aceste întâlniri contribuie la întărirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările din Golf, îmbunătățind atât cooperarea în diferite domenii de activitate cât și înțelegerea reciprocă. (din cuvântul președintelui Delegației DARP, Michèle Alliot-Marie).

Mai multe despre Delegație pe pagina de pe site-ul Parlamentului European.

REPERE PROFESIONALE

Gabriela Zoană – avocatul tău la Bruxelles

Parlamentul European

Europarlamentar - Parlamentul European

2013

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti

Lector universitar dr.

2009

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Argeş

Arbitru Curtea de Arbitraj

2005

2018

Oficiul National al Registrului Comerțului

Director General Adjunct

2012

Universitatea “Titu Maiorescu” București

LECTOR UNIVERSITAR DR.

2008

Asociația Centrul de Mediere Pitești

Mediator - președinte al Asociației

 “Egalitatea de șanse nu înseamnă doar obținerea unui loc de muncă, ci șanse egale și reale la educația superioară, astfel încât accesul femeii la funcțiile de decizie să reprezinte o garanție”

Gabriela Zoană – Europarlamentar